home (Dutch)

NRGlab staat voor ‘energy landscapes and beyond’ (energielandschappen en verder). NRGlab is een creatief laboratorium rond het ontwikkelen van energielandschappen en geïnitieerd door Sven Stremke en Renée de Waal. Als landschapsarchitecten richten wij ons op de toekomst, in ons geval door het vormgeven en ontwikkelen van duurzame energielandschappen. Om hierin verschil te kunnen maken, is (interdisciplinaire) samenwerking een noodzaak. Deze website is opgericht als online platform waar we kennis verzamelen, ervaring delen en mensen bij elkaar brengen die werken aan duurzame energielandschappen. Tot slot ondersteunt NRGlab het vormen van coalities voor toekomstig onderzoek, en ontwerp en educatie op dit terrein. NRGlab werkt vanuit Nederland en is gekoppeld aan de Leerstoelgroep Landschapsarchitectuur van Wageningen Universiteit en de Academie van Bouwkunst Amsterdam. We opereren in het Engels, Duits en Nederlands.