Keynote at SENSE conference ‘Future Energy Landscape’

Posted by on April 24, 2019 in Conference, Homepage, Presentations

June 20, Sven Stremke gave a keynote at the ‘Future Energy Landscape’ conference organized by SENSE – the National Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment. The conference was co-organized by Rijkswaterstaat and will take place at Wageningen University from 10:00 to 17:00. The other keynote speakers were:

Mattijs Erberveld, Coordinator Space and Sustainability Rijkswaterstaat
Prof. Dr Maarten Hajer, Director Pathways to Sustainability Universiteit Utrecht
Prof. Adriaan Geuze, Landschape Architect, co-author Panorama Nederland 2050

Doel van de conferentie
Elke energietransitie leidt tot grote veranderingen in het stedelijke en landelijke gebied, dus ook de transitie naar niet fossiele, duurzame energiebronnen. Deze veranderingen roepen weerstand op bij burgers, boeren, natuurbeschermers, politici en anderen. Deze conferentie wil inzicht geven in de verschillende ruimtelijke, sociale, financiële en politieke mogelijkheden om de energietransitie te realiseren, rekening houdend met de verschillende (soms conflicterende) claims op landgebruik, mogelijkheden voor multifunctioneel landgebruik en participatieve processen die het draagvlak voor de energietransitie kunnen vergroten.

Doelgroep
De conferentie wil een discussieplatform creëren voor de direct betrokkenen bij de energietransitie (RES-en, VNG, IPO, Waterschappen, energiemaatschappijen), industrie, beleid (ministeries, provincies gemeenten), NGO’s (natuur-, milieu- en landbouworganisaties) en onderzoekers*.
*met name onderzoekers die zich richten op de energietransitie; ontwerp, planning en inrichting van het landelijk en stedelijk gebied; participatieve processen; multifunctioneel ruimtegebruik, etc.

More information (in Dutch) can be found here.

Heeswiijk and Stremke 2016
Figure: Artist impression of urban energy landscape in Amsterdam (Heeswijk & Stremke, 2016).