ECN/WUR position paper

Posted by on July 20, 2017 in Design, Homepage, Publications, Research

Energy transition: A new dimension in our landscape.
Researchers from the Energy Research Center of the Netherlands (ECN) and Wageningen University (WUR) joined forces to compose a position paper about the spatial consequences of sustainable energy transition in the Netherlands.

Preamble: The transition to a sustainable energy system has many, partly profound consequences for our society. This includes, among others, changes in our living environment and landscapes. In order to succeed with the transition, it is required to take into account the design of new energy landscapes and the ways they can be created.

All stakeholders are called upon to start envisioning energy landscapes where humans and technology meet in unprecedented ways. Another way of thinking is required, beyond the spatial integration of renewable energy technologies: Energy landscapes that are both appreciated by humans and economically viable, energy landscapes that enable a fast transition towards a sustainable, low-carbon future.

ECN and WUR combined their knowledge on energy technology and landscape architecture in this position paper ‘Energy transition: A new dimension in our landscape’. The position paper is one of our critical contributions to the ongoing discourse on sustainable energy transition, focusing on what is desirable and what is needed from a spatial perspective.

Access the position paper (in English) here.

De energietransitie: Een nieuwe dimensie in ons landschap
Preambule: De transitie naar een duurzame energievoorziening heeft op veel terreinen ingrijpende gevolgen voor onze samenleving. Het gaat onder meer om een verandering van leefomgeving en landschap. Voor een succesvolle energietransitie is het nodig om nu al rekening te houden met de ruimtelijke vormgeving van nieuwe energielandschappen en de manier waarop die tot stand komen.

Dit betekent dat alle betrokkenen samen energielandschappen ontwerpen waarin mens en technologie elkaar op een nieuwe manier ontmoeten. Een andere manier van denken: niet het ruimtelijk inpassen, maar het creëren van landschappen die door mensen worden gewaardeerd en economisch haalbaar zijn. Landschappen die zorgen dat de overgang naar een duurzame, koolstofarme toekomst breed gedragen wordt en snel kan plaatsvinden.

ECN en WUR hebben hun kennis over energietechnologie en landschapsarchitectuur gebundeld in dit paper. Zo willen we een bijdrage leveren aan de discussie over wat wenselijk en noodzakelijk is om de energietransitie ruimtelijk in goede banen te leiden.

Access the position paper (in Dutch) here.

ecn_logo_mpo_rgb
c07587c0-b789-4345-968e-c25c76e2276e_WUR_logo_1000px_bec3f252_530x156